30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách tạo Unpivot Other Columns động (tiếp theo)

Bài viết này là phần tiếp theo của bài viết

Power Query – Cách tạo Unpivot Other Columns không bị sai khi thêm, xoá cột ở data nguồn

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước tạo Unpivot Other Columns động.

Bước 1: Tạo List lưu thông tin các tên cột

Nhấn chuột phải vào step Promoted Headers chọn Insert Step After như ảnh sau:

Tiếp đó nhập M-Code

Table.ColumnNames(#"Promoted Headers")

Và được kết quả như ảnh sau:

Bước 2: Chuyển List ở Bước 1 thành Table để lọc

* Tuỳ vào dữ liệu và điều kiện lọc mà sẽ có những thao tác khác nhau để hoàn thành yêu cầu. Ở đây dataMaker đang làm tiếp ví dụ ở bài viết trước.

Tiếp theo nhấn phải chuộtList và chọn To Table như ảnh sau:

Xuất hiện bảng To Table, chọn như ảnh sau rồi nhấn OK

Sau thao tác trên được bảng sau:

Tiếp theo lọc bảng trên bỏ các giá trị có từ “Thang” để bỏ các cột tháng, bạn chọn Does Not Begin With trong Filter như ảnh sau:

Nhập “Thang” như ảnh sau và nhấn OK:

Sau thao tác trên được kết quả sau:

Bước 3: Chuyển bảng ở bước 2 thành List

Tiếp theo chuyên table trên thành List bằng công cụ Drill Down như ảnh sau:

Được kết quả sau:

Sau bước này ta có 1 List tên Column1 lưu các đối tượng đích của Unpivot Other Coumns. Có thế đổi tên Column1 thành tên khác. Trong ví dụ này dataMaker vẫn giữ tên là Column1.

Bước 4: Sử dụng List ở bước 3 để Unpivot Other Coumns:

Bạn tạo mới một Step và nhập M-Code:

Table.UnpivotOtherColumns(#"Promoted Headers", Column1, "Thang", "SoLuong")

vào khung đỏ, khung xanh là kết quả như ảnh sau:

*Giải thích M-Code:

Table.ColumnNames(#"Promoted Headers")

Tạo List lưu thông tin các header columns của data.

Table.UnpivotOtherColumns(#"Promoted Headers", Column1, "Thang", "SoLuong")

Unpivot Other Columns theo Column1

Vậy là bạn đã hoàn thành tạo Unpivot Other Coumns động. Chúc bạn thành công.

Trên đây là cách tạo Unpivot Other Coumns động, dataMaker sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *