30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách tạo cột từ nhiều cột khác

Bài viết hôm nay dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 cột từ nhiều cột bằng công cụ Merge Columns trong Add Column.

Ví dụ: Có 1 bảng thông tin tên người như sau:

Trong ví dụ này tôi sẽ tạo 1 cột Ho Ten được lấy từ 3 cột có sẵn ở bảng trên:

Đầu tiên bạn giữ phím Shift và chọn từng cột như sau:

Tiếp theo bạn thực hiện thao tác: Add Column > Merge Columns như ảnh sau

Một box Merge Columns sẽ hiện ra, các bạn chọn và điền tên cột như ảnh dưới đây:

Sau đó, nhấn OK, chúng ta sẽ thu được kết quả như sau:

Vậy là bạn đã tạo thành công cột Ho Ten từ 3 cột còn lại.

Qua bài viết này bạn đã biết cách tạo cột mới từ nhiều cột. Hẹn gặp bạn vào những bài viết tiếp theo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *