30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách tách giá trị theo tên trong cột chỉ định

Bài viết này hướng dẫn bạn tách giá trị theo tên trong cột chỉ định, cụ thể ta có bảng sau:

Yêu cầu: Tách cột GiaTri thành 2 cột theo tên trong cột Kieu, tên 2 cột sẽ là giá trị của cột Kieu.

Để thực hiện yêu cầu trên dùng tính năng Pivot Column, bạn làm như sau:

Chọn cột Kieu sau đó thực hiện thao tác chọn Transform > Pivot Column như ảnh sau:

Xuất hiển cửa sổ bạn chọn các mục như trong ảnh sau:

Bạn nhấn OK, được kết quả sau:

Tới đây là đã hoàn thành yêu cầu trên, chúc bạn thành công.
Trên đây là cách ngắt cột theo tên giá trị trong cột chỉ định, dataMAKER sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *