30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách chuyển hoá file excel có nhiều sheet kèm thông tin bổ sung của từng bảng

Bài viết này dataMaker hướng dẫn các bạn cách chuyển hoá file excel có nhiều sheet kèm thông tin bổ sung của từng bảng.

Có 1 file excel gồm 3 sheet như sau:

Kết quả sau chuẩn hoá:

Các bước thao tác:

Sau khi nhập data vào, xoá hết chỉ để lại step là Source, sau đó xoá các cột không cần thiết. Như ảnh sau:

Bước 1: Tạo cột chứa thông tin phụ của bảng

Tạo một cột mới bằng cách thao tác: Add Column > Custom Column như ảnh sau:

Xuất hiện cửa sổ Custom Column, nhập và dùng M-Code:

Let TopRow = Table.FirstN([Data],4),
ChooseCol=Table.SelectColumns(TopRow,{"Column1"}),
OutPut = Table.Transpose(ChooseCol)
in  OutPut

Như ảnh sau:

Sau thao tác trên được kết quả sau:

Bước 2: tạo cột chứa nội dung bảng

Tạo một cột mới bằng cách thao tác: Add Column > Custom Column như ảnh sau:

Xuất hiện cửa sổ Custom Column, nhập và dùng M-Code:

Table.PromoteHeaders(Table.Skip([Data],4))

Như ảnh sau:

Sau thao tác trên được kết quả sau:

Bước 3: Mở rộng 2 cột vừa tạo trên, định dạng kiểu dữ liệu cho các cột

Xoá cột Data, sau đó mở rộng 2 cột Custom, ColData, tuỳ vào nội dung muốn hiện thị mà mở chọn mở rộng sau đó đinh dạng kiểu dữ liệu, đổi lại tên cột là hoàn thành, chúc bạn thành công.

Trên đây là một ví dụ nhỏ về xử lý, chuẩn hoá dữ liệu nguồn mà các bạn thường gặp, dataMaker sẽ thực hiện một vài các ví dụ về xử lý, chuẩn hoá dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *