30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Hướng dẫn cách xét động kiểu dữ liệu theo thiết lập bên ngoài

Bài viết này dataMaker hướng dẫn các bạn cách xét động cho kiểu dữ liệu của cột theo thiết lập bên ngoài

Có 1 data nguồn lưu thông tin như sau:

Kết quả đạt được sau khi xét động kiểu dữ liệu như hình sau:

Thao tác thực hiện:

Các bạn nhâp vào cả hai Table Data (dataMaker_Data) và Quy ước kiểu dữ liệu (dataMaker_Type) vào Power Query như ảnh sau:

Bước 1: Tạo List quy ước kiểu dữ liệu:

Tại Query dataMaker_Type, thêm 1 cột bằng thao tác: Add Column > Custom Column như ảnh sau:

Xuất hiện cửa sổ Custom Column, nhập và dùng M-Code:


Value.Type( if [Kieu] = "date" then #date(2022,1,1) else
if [Kieu] = "number" then 1 else "Q")

Như ảnh sau:

Tiếp theo nhấn OK, được kết quả sau:

Tiếp theo xoá cột Kieu.

Tiếp nhấn ƒx (khoanh cam) để tạo Step mới và nhập M-Code:

Table.ToColumns(Table.Transpose(#"Removed Columns"))

Vào khoanh màu đỏ, được kết quả là vùng khoanh lục như ảnh sau:

Tới đây là đã tạo thành công tạo List quy ước kiểu dữ liệu

Bước 2: Sử dụng List Quy ước kiểu dữ liệu để chuyển đổi kiểu dữ liệu

Tại dataMaker_Data, nhập M-Code:

Table.TransformColumnTypes(Source,dataMaker_Type)

Vào vùng khoanh đỏ. Sau đó, ta sẽ thu được kết quả là vùng khoanh lục như ảnh dưới đây:

Tới đây là đã hoàn thành, các bạn thử thay đổi quy ước kiểu dữ liệu ở data nguồn rồi Refresh lại xem kết quả nhé, chúc các bạn thành công.

Trên đây là một ví dụ nhỏ về xử lý, chuẩn hoá dữ liệu nguồn các bạn thường gặp, dataMaker sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *