30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Thêm cột trong bảng con (xử lý nhiều sheet, file)

Bài viết này hướng dẫn các bạn thêm cột trong bảng con khi xử lý nhiều sheet, file

Có 1 bảng chính và nội dung 1 bảng con như sau:

Yêu cầu: Thêm 1 cột FileNameName của bảng cha, gắn cho từng bảng con.

Để thực hiện yêu cầu trên, bạn làm như sau:

Bạn tạo một cột bằng cách thao tác: Add Column > Custom Column như ảnh sau:

Tiếp theo ở cửa sổ mới xuất hiện, bạn nhập M-Code

 Table.AddColumn([Tables],"FileName",(R) => [Name])

như trong ảnh sau:

Bạn nhấn OK, được kết quả sau:

Tới đây, bạn xoá cột Tables là đã hoàn thành yêu cầu trên, chúc các bạn thực hiện thành công.
Trên đây là cách thêm cột trong bảng con , dataMaker sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query, mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *