30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 10/2020

Chào các bạn, ở bản cập nhật tháng 10/2020 này chúng ta sẽ có nhiều thay đổi về mặt giao diện & một số tính năng mới. Hãy cùng dataMAKER điểm qua những thay đổi mới này.

Đầu tiên, sự thay đổi mà mà các bạn nhận thấy ngay được đó là icons Power BI, cụ thể:

 • Trên Desktop:
 • Trên Mobile:

Phần Reporting:

Khi mở Power BI Desktop lên chúng ta sẽ thấy có 1 wizard ngay trên vùng thiết kế:

Canvas watermarks showing "try a sample dataset" selected.

Sau khi bạn đã load dữ liệu xong, sẽ có thêm một hướng dẫn thao tác thiết kế báo cáo:

Canvas watermark showing how to build visuals with your data

Như vậy đối với những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Power BI sẽ dễ dàng tìm hiểu & tương tác hơn.

Personalize visuals is now generally available: sau nhiều lần thử nghiệm thì tính năng này (dataMAKER nhớ tính năng này đã được giới thiệu từ tận tháng 5) đã chính thức được đưa vào sử dụng. Lưu ý là bạn phải bật tính năng này lên mới dùng được:

Toggle for turning on personalize visuals feature

Ngoài ra, bản cập nhật này cũng có thêm một số mở rộng sau cho tính năng này:

 • Drag and drop support: hỗ trợ thao tác kéo & thả đối tượng, việc này thật sự rất tiện lợi trong việc thay đổi các chỉ số hoặc sắp xếp lại dữ liệu:
Drag and drop is now supported for personalize visuals
 • First-time coachmarks: hiểu đơn giản thì đây là hướng dẫn nhanh cho người dùng lần đầu khai thác tính năng này, chủ yếu để kiểm soát các Bookmark view.
Coachmarks for personalize this visual
 • “Don’t summarize” option: tính năng nhỏ này nhưng thực sự rất hữu ích đã xuất hiện giúp bạn chủ động trong việc khai báo các phương thức tính toán.
Don't summarize option showing in personalize visuals
 • Enable/disable setting at page-level: ở phiên bản trước chúng ta chỉ có thể thực hiện thiết lập tắt/mở tính năng này ở 2 chế độ: visual & report, hiện tại đã cho phép chỉ định trên 1 page cụ thể:
Personalize visual toggle at the page level
 • Embed for your organization: cho phép tích hợp với MS Teams. Phần này dataMAKER đã có một bài riêng, các bạn có thể tham khảo tại đây.
Personalize visuals showing in Microsoft Teams

Phần Analytics: phần này chỉ có một cập nhật nhỏ sau, đó là cho phép xuất dữ liệu từ Q&A visual như hình sau:

Q&A now supports export of data

Phần Data preparation:

 • Dynamic M Query Parameters (preview): với những bạn hay dùng parameter khi tương tác với DB thì đây sẽ là một hướng mở để khai thác thêm, đặc biệt với phương thức kết nối Direct Query – khi mà 2 yếu tố hiệu suất truy suất & quyền truy cập đóng vai trò quan trọng. Dynamic Parameter này cho phép chúng ta khai báo linh động & kiểm soát tối ưu thông tin truy vấn thông qua các filters & slicer. Vì đây là bản preview nên bạn phải bật tính năng này lên trước:
Dynamic M Query Parameters need to be enabled in the settings dialog

Và vì là M Query nên bạn hoàn toàn thay đổi vào M code:

"let
  selectedRepoNames = if Type.Is(Value.Type(RepoNameParameter), List.Type) then 
   Text.Combine({"'", Text.Combine(RepoNameParameter, "','") , "'"})
  else
   Text.Combine({"'" , RepoNameParameter , "'"}),

  KustoParametersDeclareQuery = Text.Combine({"declare query_parameters(", 
                 "startTime:datetime = datetime(", DateTime.ToText(StartTimeParameter, "yyyy-MM-dd hh:mm"), "), " , 
                 "endTimep:datetime = datetime(", DateTime.ToText(EndTimeParameter, "yyyy-MM-dd hh:mm:ss"), "), ", 
                 "repoNames: dynamic = dynamic([", selectedRepoNames, "]));" }),

  ActualQueryWithKustoParameters = "GithubEvent 
     | extend RepoName = tostring(Repo.name)
     | where RepoName in(repoNames)| make-series count() on CreatedAt from startTime to endTimep step 12h by RepoName
     | evaluate python(typeof(*), 'result = df')
     | mv-expand count_ to typeof(long), CreatedAt to typeof(datetime)",
  
  finalQuery = Text.Combine({KustoParametersDeclareQuery, ActualQueryWithKustoParameters}),

  Source = AzureDataExplorer.Contents("demo11.westus", "GitHub", finalQuery, [MaxRows=null, MaxSize=null, NoTruncate=null, AdditionalSetStatements=null])
in
  Source"

dataMAKER sẽ có bài đi sâu hơn về khai thác tính năng này ở bài sau.

 • Automatic Table Detection from Excel files: cập nhật nhỏ cho phép Power BI tự động nhận diện ra các table từ file Excel, tính năng này cũng hỗ trợ các file JSON:

Phần Visualizations: có những chart được cập nhật sau:

 • Zebra BI Charts (version 4.3):
 • RoadMap by ADWISE (version v1.5.0):
 • ZoomCharts (version 1.6):
 • Bullet Chart by xViz:

Ngoài ra thì còn số cập nhật khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *