30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn cách thực hiện APPEND QUERIES trong Power BI

Trong bài viết hôm nay, các bạn hãy cùng dataMAKER tìm hiểu về cách thực hiện Append Queries trong Power BI.

Append Queries là gì? Và cách thực hiện như thế nào?

Append Queries có nghĩa là nối hai hoặc nhiều bảng lại với nhau theo cách:
– Các hàng sẽ được nối với nhau.
– Các cột phải có cùng kiểu cấu trúc và định dạng với nhau.

Các bạn hãy cùng dataMAKER thực hành với ví dụ cụ thể bên dưới để hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện nhé. dataMAKER có 2 hai bảng dữ liệu trích từ doanh thu bán hàng tháng 2 và tháng 3 file excel như hình bên dưới:

Tháng 2
Tháng 3

Các bạn hãy thực hiện đưa chúng vào Power Query Editor. Sau đó thực hiện nối hai bảng lại với nhau bằng cách các bạn chọn 1 trong 2 bảng cần nối, vào tab Home, ở mục Combine chọn Append Queries.

Nếu bạn muốn giữ nguyên kết quả hiện có, và tạo một bảng mới với kết quả được thêm vào, hãy chọn “Append Queries as New“, nếu không chỉ cần chọn “Append Queries“. Trong ví dụ này, dataMAKER sẽ thực hiện nối 2 bảng dưới dạng thêm bảng mới.

Sau khi chọn ” Append Queries as New” hộp thoại Append được mở ra:

First table: bảng đầu tiên là bảng thường được chọn trước khi thực hiện Append
Second table: chọn các bảng sẽ được nối vào bảng chính

Kết quả sau khi thực hiện Append.

Như vậy, là dataMAKER đã hướng dẫn các bạn cách thực hiện Append Queries trong Power BI, hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.

One thought on “Hướng dẫn cách thực hiện APPEND QUERIES trong Power BI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *