Gartner 2020: Microsoft tiếp tục dẫn đầu mảng Analytics and Business Intelligence Platforms

Theo cập nhật mới nhất trong tháng này, đánh giá mới đây của Gartner, Microsoft tiếp tục vượt qua các sản phẩm BI nổi tiếng khác: Qlik, Tableau,.. để dẫn đầu mảng Business Intelligence & Analytics Platforms.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp mà MS được định vị dẫn đầu về mảng này, nhìn vào biểu đồ sau cho chúng ta thấy rõ nét MS đang dẫn đầu cũng như tạo được một khoảng cách với các hãng còn lại cả về tầm nhìn (vision) & khả năng thực thi.

2020 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms

Dưới đây là một biểu đồ thống kê từ năm 2015 đến nay để các bạn có thể hình dung được sự phát triển này:

Hiện tại, Power BI đã được phổ biến trên 43 ngôn ngữ và được triển khai tại 40 trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới sử dụng Power BI và mang 40 petabyte dữ liệu vào Power BI mỗi tháng. Hơn 97% công ty Fortune 500 sử dụng Power BI ngày nay. Đây thực sự là những con số biết nói để thấy rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ cũng như sự tin cậy ngày càng lớn của khách hàng.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *