30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Cách cập nhật file dữ liệu ở nhiều vị trí khác nhau trên Power BI?

Trong quá trình đào tạo cũng như tư vấn cho khách hàng, dataMAKER nhận thấy các bạn hay gặp phải trường hợp trên. Nghĩa là các bạn cần một cách thức giúp quản lý linh hoạt việc cập nhật lại vị trí của file dữ liệu.

VD: File dữ liệu đang để ở ổ đĩa C:\ nhưng do dung lượng đầy nên muốn chuyển sang ổ đĩa D:\ và cập nhật lại thông tin đường dẫn mới này trong Power BI một cách nhanh chóng thay vì chỉnh tay thủ công cho từng bảng dữ liệu.

Trong bài này, dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn dùng Parameter để quản lý việc trên.

Giả sử rằng dataMAKER có 1 bảng dữ liệu tên là: Geo, thông tin bảng này được lấy từ file bi_dimensions.xlsx (trong file này có thông tin của nhiều bảng khác nữa).

File này mặc định lưu ở đường dẫn sau: D:\power bi_lab\Data\USSales\bi_dimensions.xlsx

Giờ dataMAKER muốn thay đổi sang đường dẫn sau: D:\dataMAKER\Data\USSales\bi_dimensions.xlsx

Do file trên chứa thông tin nhiều bảng nên nếu chuyển thủ công thì bạn phải cập nhật lại tất cả đường dẫn cho tất cả các bảng, việc này khá mất thời gian – đặc biệt khi bạn dùng thêm các xử lý Merge, Append,..

Vậy để đơn giản, chúng ta sẽ tạo mới 1 parameter:

Trong cửa sổ Manage Parameters: bạn cung cấp các thông tin sau:

Name: tên của parameter

Current Value: đường dẫn đến file dữ liệu

Lưu ý: nhớ check vào nút Required

Tiếp theo thay đổi lại đường dẫn cũ:

Bằng thông tin parameter vừa tạo như sau:

Như vậy bạn đã cập nhật xong parameter, lần sau nếu có thay đổi lại đường dẫn chúng ta chỉ đơn giản là sửa lại đường dẫn trong parameter là toàn bộ các bảng khác sẽ tự động cập nhật theo.

Ngoài ra, với trường hợp file dữ liệu có nhiều vị trí lưu khác nhau và bạn muốn chủ động trong việc thay đổi vị trí file thì bạn chọn Suggested Values và khai báo các đường dẫn cần thiết như VD sau:

Lúc này, muốn bảng được cập nhật từ đường dẫn nào chúng ta chỉ việc chỉ định đường dẫn ấy chỉ với 1 thao tác với parameter như sau:

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *